Oglas

ponedjeljak, 31. prosinca 2012.

Ruski Pozdravi

Tema ovog posta su ruski pozdravi. Osnovni ruski pozdravi su:

Дóброе утро! Dobro jutro!
Дóбрый день! Dobar dan!
Дóбрый вéчер! Dobra večer!

Здрáвствуй!
Здрáвствуйте!

«Здрáвствуй!» i «Здрáвствуйте!» pozdravi su koji ćete uputiti osobi kada ju tek susrećete (slično kao i «Привет!» koji ćemo spomenuti nešto niže). 

«Здрáвствуй!» bismo mogli prevesti kao «Zdravo!», to je pozdrav koji ćete uputiti prijatelju ili osobi s kojom ste na ti. S druge strane, u dućanu, kod doktora… te kada susrećete osobe kojima se obraćate s poštovanjem, reći ćete im «Здрáвствуйте!». Taj pozdrav mogli bismo prevesti kao «Dobar dan!». Rusi ga često koriste i moguće da ćete češće čuti «Здрáвствуйте!» nego «Добрый день!»

Kada nekoga s kim ste na Vi pozdravljate na odlasku, kažete mu «До свидáния!» što znači «Doviđenja!»

Osim  «Здрáвствуй!», neformalni ruski pozdravi su i:

Привéт! Bok! (na dolasku)
Покá! Bok! (na odlasku)

Dakle, i «Пирвéт  i «Покá!» znače «Bok!» Samo, nemojte reći «Покá!» kada nekog tek susrećete. To bi bilo kao da ugledate prijatelja, poželite ga pozdraviti i kažete mu «Doviđenja!» :)

Покá-покá! Bok-bok! :)

2 komentara: