srijeda, 16. travnja 2014.

Instrukcije iz ruskog jezika

Ako ste zainteresirani za individualne poduke iz ruskog jezika na području Zagreba ili preko Skypea, možete me kontaktirati na mail ucenje.ruskog.jezika@gmail.com. Cijena instrukcija: 60 minuta - 70 kn.

Ako pak želite pohađati tečaj ruskog jezika u nekoj školi stranih jezika, pogledajte sljedeći link:
Škole stranih jezika u Zagrebu u kojima možete pohađati tečaj ruskog jezika
Škole stranih jezika u Beogradu u kojima možete pohađati tečaj ruskog jezika

Ruski pridjevi - dativ

Tema ovog posta ruski su pridjevi u dativu.

Prije nego što krenemo s učenjem ruskih pridjeva, voljela bih vam obratiti pažnju na dva linka koja će vam pomoći ako vam nešto u tekstu nije jasno:
Ruski pridjevi - uvod
Tvrdi i meki suglasnici u ruskom jeziku

Ruski pridjevi u dativu donekle su slični hrvatskim pridjevima u dativu.

Za muški i srednji rod nastavci ruskih pridjeva u dativu jednine glase:
- ому
- ему.

Za ženski rod nastavci ruskih pridjeva u dativu isti su kao i nastavci za genitiv:
- ой
- ей.

Ruski pridjevi muškog i srednjeg roda u dativu jednine

Kao što smo već napisali, nastavci za ruske pridjeve muškog i srednjeg roda u dativu jednine su -ому ili -ему. Češći će nastavak, kao i inače, biti nastavak tvrde osnove, -ому:

новый, новое - новому (nov, novo - novom/novomu) - obratite pažnju na sličnost s hrvatskim jezikom!
старый, старое - старому (star, staro - starom/staromu)
добрый, доброе - доброму (dobar, dobro - dobrom/dobromu)

Primjer: Иду к старому врачу.

Ruski pridjevi meke osnove (osnove koja završava na meki suglasnik) deklinirat će se po mekoj deklinaciji - u dativu će dobiti nastavak -его:

летний, летнее - летнему (ljetnji, ljetnje - ljetnom)
последний, последнее - последнему (posljednji, posljednje - posljednjem)
сегодняшний, сегодняшнее - сегодняшнему (današnji, današnje - današnjem)

Ruski pridjevi ženskog roda u dativu jednine:

Odlična je vijest da je dativ ruskih pridjeva ženskog roda isti kao i gentiv ruskih pridjeva ženskog roda! Pogledajte ih ovdje: Ruski padeži - genitiv 

Češći će biti nastavak -ой, to jest, nastavak za pridjeve koji završavaju na tvrdi suglasnik. On je identičan i nastavcima pridjeva u hrvatskom jeziku:

новая - новой (nova - novoj)
старая - старой (stara - staroj)
добрая - доброй (dobra - dobroj)

Primjer: Иду к старой подруге.

Ruski pridjevi ženskog roda s osnovom na meki suglasnik u dativu će imati nastavak -ей:

летняя - летней (ljetnja - ljetnjoj)
последняя - последней (posljednja - posljednjoj)
сегодняшняя - сегодняшней (današnja - današnjoj)

Ruski pridjevi s osnovom na ч, ж, ш, щ

Ako osnova pridjeva završava na suglasnike ч, ж, ш i щ te je naglašena, pridjev će imati nastavke koji se koriste u mekoj deklinaciji:

горячий (osnova je горяч-) - горячему, горячему
хороший (osnova je хорош-) - хорошему, хорошей.

No, ako je naglašen nastavak, tada će pridjev imati nastavke tvrde deklinacije:

чужой (osnova je чуж- i nenaglašena je, naglasak je na nastavku!) - чужому, чужому
большой (osnova je больш- i nenaglašena je, naglasak je na nastavku!) - большому, большой
Ruski pridjevi - genitiv

Prije nego što krenemo s učenjem ruskih pridjeva, voljela bih vam obratiti pažnju na dva linka koja će vam pomoći ako vam nešto u tekstu nije jasno:
Ruski pridjevi - uvod
Tvrdi i meki suglasnici u ruskom jeziku

Ruski pridjevi u genitivu donekle su slični hrvatskim pridjevima u genitivu.

Za muški i srednji rod nastavci ruskih pridjeva u genitivu jednine glase:
- ого
- его.

Za ženski rod nastavci ruskih pridjeva u genitivu su:
- ой
- ей.

Ruski pridjevi muškog i srednjeg roda u genitivu jednine

Kao što smo već napisali, nastavci za ruske pridjeve muškog i srednjeg roda u genitivu jednine su -ого ili -его. Češći će nastavak, kao i inače, biti nastavak tvrde osnove, -ого:

новый, новое - нового (nov, novo - novog/novoga) - obratite pažnju na sličnost s hrvatskim jezikom!
старый, старое - старого (star, staro - starog/staroga)
добрый, доброе - доброго (dobar, dobro - dobrog/dobroga)

Primjer: У меня нет старого кота. (Nemam starog mačka)
*** zapamtite da se u ruskom jeziku uz "нет" koristi padež genitiv (у меня нет подруги, у меня нет работы, у меня нет стола...): Budući da rusku konstrukciju У меня нет prevodimo kao nemam, a glagol imati/nemati uz sebe traži akuzativ, imenicu smo u prijevodu morali staviti u akuzativ: nemam (što?) stol, nemam (koga?) prijateljicu.

Ruski pridjevi meke osnove (osnove koja završava na meki suglasnik) deklinirat će se po mekoj deklinaciji - u genitivu će dobiti nastavak -его:

летний, летнее - летнего (ljetnji, ljetnje - ljetnog)
последний, последнее - последнего (posljednji, posljednje - posljednjeg)
сегодняшний, сегодняшнее - сегодняшнего (današnji, današnje - današnjeg)

***
Zapamtite da se nastavci -ого i -его čitaju kao [ovo] i [evo] - slično kao i zamjenica его.

Ruski pridjevi ženskog roda u genitivu jednine:

Češći će biti nastavak -ой, to jest, nastavak za pridjeve koji završavaju na tvrdi suglasnik:

новая - новой (nova - nove)
старая - старой (stara - stare)
добрая - доброй (dobra - dobre)

Primjer: У меня нет старой кошки.

Ruski pridjevi ženskog roda s osnovom na meki suglasnik u genitivu će imati nastavak -ей:

летняя - летней (ljetnja - ljetnje)
последняя - последней (posljednja - posljednje)
сегодняшняя - сегодняшней (današnja - današnje)

Ruski pridjevi s osnovom na ч, ж, ш, щ

Ako osnova pridjeva završava na suglasnike ч, ж, ш i щ te je naglašena, pridjev će imati nastavke koji se koriste u mekoj deklinaciji:

горячий (osnova je горяч-) - горячего, горячей
хороший (osnova je хорош-) - хорошего, хорошей.

No, ako je naglašen nastavak, tada će pridjev imati nastavke tvrde deklinacije:

чужой (osnova je чуж- i nenaglašena je, naglasak je na nastavku!) - чужого, чужой
большой (osnova je больш- i nenaglašena je, naglasak je na nastavku!) - большого, большой