Oglas

ponedjeljak, 9. veljače 2015.

Škole stranih jezika u Zagrebu u kojima možete pohađati tečaj ruskog jezika

U ovom postu donijet ću popis škola stranih jezika (i drugih mjesta) u Zagrebu u kojima možete pohađati tečaj ruskog jezika.


Abecedni popis škola stranih jezika u Zagrebu u kojima možete pohađati tečaj ruskog jezika:

 • Škola stranih jezika "ABC Strani jezici" - link
 • Škola stranih jezika "Angla" - link
 • Škola stranih jezika "Azbuka" - link
 • Škola stranih jezika "Berlitz" - link
 • Škola stranih jezika "Centar za strane jezike - Filozofski fakultet" - link
 • Škola stranih jezika "Duga" - link
 • Škola stranih jezika "EdukaCentar" - link
 • Škola stranih jezika "ENBE" - link
 • Škola stranih jezika "Intellecta" - link
 • Škola stranih jezika "Jezični atelier" - link
 • Škola stranih jezika "Latina" - link
 • Škola stranih jezika "Lingoteka" - link (samo za djecu i mlade do 18 godina)
 • Škola stranih jezika "Lingua grupa" - link
 • Škola stranih jezika "Multilingua" - link
 • Škola stranih jezika "Polyglotte Institute" - link
 • Škola stranih jezika "Presto centar" - link
 • Škola stranih jezika "Prospero" - link
 • Škola stranih jezika "Smart" - link
 • Škola stranih jezika "Sokrat" - link
 • Škola stranih jezika "Sova" - link
 • Škola stranih jezika "SPES" - link
 • Škola stranih jezika "Sputnik" - link
 • Škola stranih jezika Studentskog centra - link
 • Škola stranih jezika "Svjetski jezici - Zagreb" - link
 • Škola stranih jezika "Vodnikova - Centar za strane jezike" - linkponedjeljak, 23. lipnja 2014.

Futur (buduće vrijeme) u ruskom jeziku


Učenje ruskog jezika jamačno će vam olakšati i činjenica da ruski jezik nema puno glagolskih vremena. Više o njima možete pogledati na sljedećim linkovima:

a) prezent glagola prve konjugacije
b) prezent glagola druge konjugacije
c) perfekt (prošlo vrijeme) ruskih glagola

Tema ovog posta je futur, to jest buduće vrijeme ruskih glagola. Futur (buduće vrijeme) ruskih glagola veoma je jednostavno gradivo. Važno je da zapamtite da razlikujemo futur nesvršenih glagola, koji se veoma jednostavno tvori, te futur svršenih glagola. Pogledajte više o futuru u nastavku.


Futur (buduće vrijeme) nesvršenih glagola u ruskom jeziku


Za futur nesvršenih glagola nužan vam je, kako i samo ime kaže, nesvršeni glagol te glagol biti u budućem vremenu.

Glagol biti u budućem vremenu :

1. Я буду                                1. Мы будем
2. Ты будешь                         2. Вы будете
3. Он/Она/Оно будет            3. Они будут

Dakle, 2. lice jednine i 2. lice množine jednaki su hrvatskom jeziku (ti budeš, vi budete), 3. lice jednine i 3. lice množine prilično su pak slični hrvatskom jeziku, ruski jezik ima samo dodatno slovo "t" (Он будет - On bude, Они будут - Oni budu). E sad, razlika je:
1) Мы будем (u hrvatskom je ja budem, a mi budemo)
2) Я буду = Ja budem (dakle, буду je obik za prvo lice jednine, ne 3. lice množine kao u hrvatskom jeziku (Oni budu))

Uz taj glagol biti samo dodate glagol (nesvršeni) u infinitivu. Pogledajte:

PREZENT:
Я читаю.
Мы отдыхаем.
Вы гуляете.
Они готовят.

FUTUR:
Я буду читать.
Мы будем отдыхать.
Вы будете гулять
Они будут готовить.  

Dakle, futur = glagol biti u futuru + infinitiv nesvršenih glagola

Jednostavno da jednostavnije ne može biti, zar ne? No, za učenje ruskog jezika važno je i da pogledate nastavak posta o futuru svršenih glagola:


Futur (buduće vrijeme) svršenih glagola u ruskom jeziku


Futur svršenih glagola isto nije teško gradivo. Važno je samo da naučite konjugaciju glagola koja je navedena u rječniku. Svršeni glagoli u ruskom jeziku nemaju prezent (ni mi ne kažemo Pročitam, nego Pročitat ću).

Dakle, uzmimo za primjere glagole отдохнуть i прочитать = odmoriti se i pročitati.
Я отдохну = Odmorit ću se. (Я отдохну, Ты отдохнёшь, ..., Они отдохнут)
Они прочитают = Oni će pročitati. (Я прочитаю, Ты прочитаешь, ..., Они прочитают)

Da biste još jednom vidjeli razliku između futura svršenih i futura nesvršenih glagola, pogledajte nesvršene parove maloprije navedenih glagola. To su glagoli отдыхать i читать, stoga
Я буду отдыхать znači "Ja ću odmarati".
Я буду читать znači "Ja ću čitati."

Imenice na meki znak kojima je lako odrediti rod

U ruskom jeziku postoje imenice koje završavaju na meki znak, a često nam nije jasno jesu li one muškog ili ženskog roda, većinom to morate naučiti. Naprimjer, imenica дождь završava na meki znak, prevodimo je kao "kiša", a u ruskom je jeziku ona muškog roda! Stoga kažemo:

Идёт сильный дождь. Pada jaka/obilna kiša./Jako pada.
сильный = pridjev muškog roda

No, postoje i neki nastavci koji će vam pomoći da odredite je li imenica koja završava na meki znak muškog ili ženskog roda. Tako su imenice koje završavaju na nastavke:
a) -тель: учитель, писатель..  (IZNIMKE: метель, артель)
b) -арь: пекарь, рЫцарь, пИсарь, янтарь

muškog roda (osim navedenih iznimaka).

Također, nazivi svih mjeseca u ruskom jeziku muškog su roda.

Što se tiče imenica koje završavaju na nastavak -ость (osim -гость), one su ženskog roda. Naprimjer, takve su imenice радость, скорость.

Osim toga, imenice koje završavaju na:
a) - вь: любовь, морковь
b) - знь: жизнь, болезнь
c) - пь: степь, выпь
d) - сь: ось, спесь
e) - бь: рябь, дробь

ženskog su roda.

Također, ako poslije ш, щ, ч i ж dolazi meki znak, te će imenice biti ženskog roda:
a) ш: мышь, брошь
b) щ: помощь, мощь
c) ч: ночь, печь, мелочь
d) ж: рожь, молодёжь

A ako poslije tih slova nema mekog znaka, te su imenice muškog roda (npr. мяч, этаж, врач, муж, плащ).

Литература:
1. link
2. link
3. link
4. link