Oglas

utorak, 29. siječnja 2013.

Ruska Abeceda (Ruska Azbuka) - Suglasnici (Konsonanti)

U ovom postu naći ćete više informacija o tome kako provježbati ruske suglasnike. Suglasnika u ruskoj azbuci ima 21. Oni su:

Б, б = b
В, в – v (pazite: naše b je rusko v. Rusko b je ovo slovo prije v :)
Г, г – g
Д, д – d

Ж, ж – ž
З, з – z
Й, й – j (pogledajte temu o ruskim samoglasnicima - slovo je slično je slovu и)
К, к – k

Л, л – l (sjetite se oznake za valnu duljinu iz gradiva fizike - λ, slično je :)
М, м – m
H, н – n (ne miješajte ga s našim h :)!
П, п – p (sjetite se broja π (pi) iz matematike! :)
Р, р – r (naše p je rusko r :)

С, с – s
Т, т – t
Ф, ф – f
Х, х – h
Ц, ц – c

Ч ч – č
Ш ш – š
Щ щ – šč

 А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Zadaci za vježbu: 

Da biste riješili sve zadatke, trebali biste ovladati tvrdim ruskim samoglasnicima s teme Ruski samoglasnici (vokali). Rješavajte ih po redu budući da se zadaci nadovezuju jedan na drugi. Ako vam neka riječ nije poznata, pogledajte rusko-hrvatski rječnik ove stranice. Ipak, većina riječi navedenih u zadacima ista je ili slična kao i riječi u hrvatskom.


1. Vježba suglasnika m, n, p, b, t, d (м, н, п, б, т, д):

  • pročitajte ove slogove:
ма, па, ба, да, та, на, бо, мэ, мо, пэ, но, ну, бу, пу, бэ, дэ, тэ, ду, до, по, да, нэ
  • pročitajte napisane riječi. Značenje im je isto kao i u hrvatskome jeziku. Crtice ispod samoglasnika označavaju gdje se nalazi naglasak:
дом, тон, мама, Дон, папа, он, Том, Анна, бомба, нота, тонна, поп, там, но, бум, томат

2. Vježba suglasnika f, v, l (ф, в, л):

  • pročitajte ove slogove
фа, во, ло, ла, фу, ву, ва, лэ, фэ, вэ, лу, ва, фо; фпо, фту, вто, фта, лта, фпа, лто
  • pročitajte napisane riječi 
вино, лампа, вода, Алла, пиво, фон (pozadina), луна, лимон, алло, фото, вата, фата (koprena, veo), Иван, Антон


3. Vježba suglasnika k, g, h, z, s, r (к, г, х, з, с, р)

  • pročitajte slogove
ка, га, ха, го, хо, су, зу, зо, ро, ра, ку, фэ, гу, хэ, рэ, сэ, за, со, кэ, ху, ха, га, ру, ко, гэ, са, зэ

  • pročitajte riječi
комната, зонт, космос, звук, брат, кафе, Волга, спорт, клуб, стол, парк, как, друг, салат, город, карта, буква (slovo), кот (mačak), сад (vrt), вилка (vilica), класс, банк, торт, группа, урок, сок, завтра (sutra), рассказ (priča), страна (država), автобус, сумка (torba)

Nema komentara:

Objavi komentar