Oglas

četvrtak, 31. siječnja 2013.

Kratki pridjevi

U ruskom jeziku razlikujemo duge i kratke pridjeve. Kratki pridjevi neće biti navedeni u rječniku budući da ih tvorimo od osnove dugog pridjeva. Kao primjer dugog i kratkog pridjeva mogu poslužiti pridjevi красивый (dugi pridjev) - красив (kratki pridjev).

Kratki pridjevi - tvorba

U navedenom primjeru mogli smo vidjeti da je kratki pridjev jednak osnovi dugog pridjeva - odbacili smo nastavak -ый. Tako, da bismo stvorili kratki pridjev od pridjeva молодой, широкий, добрый, odbacit ćemo nastavak za pridjeve (-ой, -ий, -ый) te dobiti kratke pridjeve молод, широк, добр.

U ženskom rodu osnovi dugog pridjeva dodat ćemo nastavke -а ili -я, u srednjem rodu -о ili -е, a u množini -ы ili -и. Tako ćemo dobiti kratke pridjeve молода (ž.r.), молодо (s.r.), молоды (množina); широка, широко/широко (oba naglaska su točna), широки/широки (oba naglaska su točna; iza slova к nikad ne pišemo slovo ы); добра, добро, добрыобры (oba naglaska su točna).

Kratki pridjevi - posebnosti

Važno je napomenuti da se u osnovi muškog roda ponekad može pojaviti samoglasnik o ili e (ё), npr. низок (od pridjeva низкий) i умён (od pridjeva умный). Samoglasnik se više neće pojavljivati u ostalim rodovima - умна, умно, умны; низка, низко, низки/низки

Kratki pridjevi upotrebljavaju se uglavnom kao dio imenskog predikata. Važno je zapamtiti da se kratki pridjevi ne dekliniraju! Može se promijeniti samo rod i broj kratkog padeža, kao što smo mogli vidjeti u primjeru svih navedenih pridjeva (npr. добр, добра, добро, добрыобры).

Popis nekih kratkih pridjeva

3 komentara: