Oglas

nedjelja, 18. kolovoza 2013.

Genitiv množine imenica muškog roda u ruskom jeziku

Današnja tema je genitiv množine imenica muškog roda u ruskom jeziku.

Nastavci za genitiv množine muškog roda su -ов (najčešći nastavak), a rjeđe -ев i -ей. Pogledajte primjere:

автобус - автобусов
дом - домов

трамвай - трамваев
музей - музеев

автомобиль - автомобилей
приятель - приятелей

Dakle, imenice koje završavaju na tvrdi suglasnik imaju nastavak -ов (автобус, дом). Ostaloi nastavci pojavljivat će se u slučajevima:
  •  ako imenica završava na suglasnik -й, nastavak će biti -ев (трамвай, музей) 
  •  ako imenica završava na meki znak, nastavak će biti -ей (автомобиль, приятель). Takav nastavak imat će i imenice koje završavaju na ж, ч, ш, щ! Npr. царь - царей, врач - врачей, плащ - плащей
Pogledajte još primjera:

Героев мало. (nominativ герой) (prijevod. Heroja je malo.)
У меня есть много долларов, но у меня нет много рублей*. (nominativ доллар, рубль) (Prijevod: Imam puno dolara, ali malo rubalja)
В Хорватии не хватает много врачей. (nominativ врач) (prijevod: U Hrvatskoj nedostaje puno liječnika)

-ов ili -ев?

Upamtite i još jednu posebnost:
  • ako imenica završava na ц, postoje dvije mogućnosti. U jednom će slučaju nastavak biti -ов, a u drugom -ев. Koja je razlika? Ako je naglasak u genitivu množine na nastavku, tada će nastavak biti -ов. Ako naglasak nije na nastavku, nastavak će glasiti -ев. Takve je primjere najbolje potražiti u rječniku:
отец - отцов; кузнец - кузнецов (kovač)
немец - немцев; месяц - месяцев

Iznimke

Početnici u učenju ruskog jezika obično nauče i neke iznimke. Gentiv množine imenica братья, сыновья i друзья glasi братьев, сыновей  i друзей!

+ Genitiv množine imenica год, раз i человек glasit će лет, раз i человек!!* Uz riječ много koristit ćemo genitiv množine!


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  

Zadaci za vježbu:   

1. Napišite genitiv množine sljedećih ruskih imenica (nepoznate riječi pogledajte u rječniku):
 брат, друг, словарь, царь, врач, банк, герой, билет, город, дождь, дым, зонт, кровать, кузнец, немец, отец, нож, океан, парень, попугай, приятель, рубль, стол, товарищ, музей, месяц, плащ.1 komentar: