Oglas

četvrtak, 12. lipnja 2014.

Neke imenice u ruskom jeziku kojima se u množini mijenja naglasak

Jedna od poteškoća tijekom učenja ruskog jezika svakako su naglasci. Neke će imenice u ruskom jeziku, ovisno u padežu, mijenjati naglasak. Stoga pogledajte popis nekih imenica za početnike u učenju ruskog jezika čiji će nominativ množine imati drugačiji naglasak nego nominativ jednine (naglasak je tamo gdje je veliko slovo):

Imenice muškog roda

a) jednosložne imenice muškog roda s nastavkom na -ы kao što su:
стол - столЫ
шкаф - шкафЫ
сад - садЫ
мост - мостЫ

b) imenice muškog roda s nastavkom na -и kao što su:
врач - врачИ
язЫк - языкИ
карандАш - карандашИ
словАрь - словарИ
ученИк - ученикИ

c) imenice muškog roda koje će u množini imati nastavak -a:
дом - домА
гОрод - городА
глаз - глазА
лес - лесА
пОезд - поездА
профессор - профессорА
вечер - вечерА
Остров - островА

Imenice ženskog roda

d) imenice ženskog roda:
странА - стрАны
доскА - дОски
сестрА - сёстры - čim u imenici imamo slovo ё, znamo da je tu naglasak (ovdje je samo u množini!)

Imenice srednjeg roda

е) imenice srednjeg roda koje završavaju na -a:
окнО - Окна
письмО - пИсьма - dakle, окно i письмo imaju istu shemu: u jednini je naglasak na kraju, u množini je na početku!
слОво - словА
мЕсто - местА

f) imenice srednjeg roda koje završavaju na -я
пОле - полЯ
мОре - морЯ

Nema komentara:

Objavi komentar